ارشیف کیفیت هوا

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

میزان آلودگی هوای کابل

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا