افغانستان

وزارت صحت: افراد مظنون خود حاضر به تحقیق شدند، مسله بازداشتی واقعیت ندارد.

وزارت صحت عامه کشور در پیوند به بازداشت چند تن از کارمندان این وزارت اطلاعیه ایی صادر کرده است که در آن ذکر شده است «براساس تقاضای اداره لوی سارنوالی و همکاری وزیر صحت عامه، افراد مظنون خود حاضر به تحقیق شدند، بنآ مسله دستگیری و بازداشت اصلآ واقعیت ندارد.».

در اطلاعیه این وزارت همچنان آمده است که واقعیت این است که دیروز مورخ ۸ جدی هیئتی از اداره لوی ثارنوالی نزد وزیر صحت عامه مراجعه کردند و خواهان تحقیق از چند تن افراد شدند. وزیر صحت عامه در یک جلسه رسمی بود و آن افراد مظنون نیز حضور نداشتند.
بنآ براساس هدایت وزیر صحت عامه از دفتر وزیر به آن ها تماس گرفته شد تا غرض تحقیق به اداره لوی ثارنوالی حاضر شوند.

قابل ذکر است براساس تقاضای اداره لوی سارنوالی و همکاری وزیر صحت عامه، افراد مظنون خود حاضر به تحقیق شدند، بنآ مسله دستگیری و بازداشت اصلآ واقعیت ندارد.

در اعلامیه ذکر شده است که احمد شکران عثمانی برادر وزیر صحت عامه، هیج نوع مسولیت رسمی در وزارت صحت عامه ندارد، ایشان در خانه خویش حضور داشتند، اما بازهم براساس تقاضای هیات موظف وهدایت وزیر صحت عامه، خودش به لوی سارنوالی مراجعه نمود.

همچنان ۳ تن کارمندان وزارت، در محلات کار شان بودند و به اثر تماس دفتر وزیر صحت عامه، حاضر شدند تا به اداره لوی سارنوالی بخاطر تحقیق حضور پیدا کنند.

کاوه سرمست زاده نیز کدام مسوولیتی در مرکز وزارت ندارد، بلکه کارمند در یکی از شفاخانه ها از مدت چند سال بدینسو می باشد.

داکتر فریدون سلطانی مشاور ارشد وزیر صحت نبوده، بلکه مشاور پروژه کوید-۱۹ می باشد. حامد حمیدی بلی مشاور مالی وزارت است، قابل ذکر است که نه سلطانی و نه حمیدی کدام قرابت فامیلی با وزیر صحت عامه ندارند.

مطمین هستم اداره محترم لوی سارنوالی کشور با همکاری رهبری وزارت صحت عامه در این رابطه تحقیق همه جانبه خواهد نمود و نتیجه تحقیقات و بررسی با مردم شریف افغانستان شریک می گردد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا