افغانستان

داود میرزایی به حیث رئیس عمومی اداره تنظیم انرژی مقرر شد

ریاست اداره امور اعلام کرده است که بر اساس فرمان ریاست جمهوری داود میرزایی در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات انرژی مقرر شده است.

آقای میرزایی قبل از این به حیث مشاور امور انرژی معاونیت دوم ریاست جمهوری وظیفه اجرا کرده است و در بخش فزیک اتمی الی مقطع دوکتورا تحصیلات عالی دارد.

خبرگزاری‌شاهد

www.shahed.news

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا