قوانین

جرایم سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

جرایم سایبری و مجازات آن

مجازات جرایم سایبری

مادۀ ۸۶۷:

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی یا غیر اسلامی را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا به فروش رساند یا به فروش عرضه کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می­گردد، استفاده علمی از این حکم مستثنی می­باشد.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده، موضوعات غیر اخلاقی به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی انسان است.

متن کامل جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا