اخبار صحتافغانستان

وزارت دفاع ملی ۶۰۰ هزار خریطه سیروم را به وزارت صحت عامه کمک کرد.

وزارت صحت عامه با نشر خبرنامه به نقل از وحید مجروح سرپرست این وزارت نوشته است که این سیروم ها در مراکز صحی که مراجعین آن بیشتر نیازمند اند توزیع می شود.

شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع ملی نیز هدف از این کمک را جلوگیری از ضایع شدن این سیروم ها که بیشتر از نیاز این وزارت بوده عنوان کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا