افغانستان

اشرف غنی: حدود ۵۰ در صد عواید افغانستان دزدی می شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در مراسم گشایش شورای عالی جوانان تأکید کرد که حد اقل ۵۰ درصد عواید افغانستان دزدی می شود.
رئیس جمهور غنی گفت که بزرگترین سرمایه افغانستان موقعیت این کشور است و اگر موقعیت افغانستان درست مدیریت شود، نسبت به معادن درآمد بیشتری کسب خواهد شد.
وی در این سخنرانی افزود که ۴۲ سال مردم کشور از بنیادی ترین حق، صلح و ثبات محروم بوده اند و حالا خود شان باید در باره نظام آینده تصمیم بگیرند.
رئیس جمهور غنی خطاب به جوانان گفت که در برابر کسانی که تعصب و فساد می کنند تا به وحدت ملی صدمه وارد شود، باید مبارزه کنند.
در حال حاضر بیش از ۷۰ در صد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهند.
شورای عالی جوانان تازه ایجاد شده است تا جوانان طرح های شان را در بخش های مختلف ارائه کنند.
تا کنون تنها یک معینیت جوانان در چارچوب وزارت اطلاعلات فرهنگ وجود داشت.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا