افغانستان تکنالوژی

محمد فواد انورزی به حیث رئیس عمومی شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام مقرر شد.

محمد فواد انورزی «یکشنبه، ۸ حمل» بر اساس حکم ریاست جمهوری به حیث رئیس عمومی شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام مقرر شد. شرکت افغان تلیکام اعلام کرده است که اخیرا بر اساس پیشنهاد وزارت مالیه و حکم مقام ریاست جمهوری آقای انورزی به حیث رییس عمومی شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام مقرر شده است.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه در مراسم معرفی آقای انورزی اشتراک کرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: