افغانستانخبر برتر

لطیف محمود و محمد امیری به عنوان معاونان سخنگوی ریاست جمهوری تعیین شدند.

لطیف محمود و محمد امیری به عنوان معاونان سخنگوی ریاست جمهوری تعیین شدند همچنین مرجان متین به عنوان معاون اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، دواخان مینه‌پال به حیث رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت و میراحمد یاد به عنوان رییس مطبوعات اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری گماشته شده‌اند.

هم‌چنان نصرت رحیمی به حیث مشاور دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، حشمت‌الله ناصری به حیث معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، بهمن دانش‌دوست، به حیث معاون ریاست مطالعات و پلان‌گذاری اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری تعیین شده‌اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا