افغانستانورزش

کمیته‌ی بین‌المللی المپیک ۵۶۰ هزار دالر برای ورزشکاران کشور کمک نقدی می‌کند

کمیته‌ی بین‌المللی المپیک می‌گوید برای آن تعداد از ورزشکارانی که در افغانستان باقی مانده‌اند، مبلغ ۵۶۰ هزار دالر امریکایی کمک نقدی می‌کند.

به گزارش شبکه‌ی خبری الجزیره، توماس باخ، رییس کمیته‌ی بین‌المللی المپیک گفته که تصمیم در خصوص این کمک به ورزشکاران افغان روز گذشته. «چهارشنبه، ۱۷ قوس» اتخاذ شده است.

او افزوده که براساس این تصمیم کمیته‌ی بین‌المللی المپیک، ۵۶۰ هزار دالر امریکایی برای بیش از دو هزار ورزشکار در داخل افغانستان کمک می‌شود. این کمک توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به ورزشکاران توزیع می‌شود.

رییس کمیته‌ی بین‌المللی المپیک گفته که گروه طالبان هم توافق کرده است تا زمینه را برای توزیع این کمک فراهم کند.

با این حال، او تأکید کرده است که تلاش برای بیرون‌کشیدن این تعداد ورزشکار از افغانستان به خارج از کشور جریان دارد.

با تسلط طالبان بر افغانستان در تاریخ ۲۴ اسد، بیش از ۳۰۰ ورزشکار با کمک کمیته‌ی بین‌المللی المپیک از افغانستان تخلیه و به کشورهای غربی پناهنده شده‌اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا