افغانستانخبر برتر

کودکی با چهار دندان در بغلان متولد شد.

در یک اتفاق نادر، کودکی با چهار دندان در شفاخانه بغلان به دنیا آمده است.

به گفته داکتران این شفاخانه، این کودک روز یک‌شنبه، چهاردهم قوس در شفاخانه بغلان، متولد شده است. این نوزاد دختر است.

عبدالقیوم، پدر این کودک با تایید این خبر می‌گوید که دو روز قبل همسرش در این شفاخانه بستری شده بود و خرسند است که فرزندشان به دنیا آمده است.

داکتران در شفاخانه بغلان می‌گویند که این دندان‌ها به‌نام Natal یاد می‌شود و در سه هزار طفل یک واقعه این چنینی صورت می‌گیرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا