افغانستانخبر برتر

طالبان: معاش کارمندان دولتی در مناطق دوردست به صورت «نقدی» پرداخت می‌شود.

کابینه حکومت سرپرست طالبان فیصله کرده است که معاش کارمندان دولتی در مناطق دوردست کشور باید نقدی پرداخت شود.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان روز پنج‌شنبه، ۷ دلو با نشر توییتی گفته است که این تصمیم برای آن شمار از کارمندان دولتی گرفته شده است که مناطق‌شان به خدمات بانکی دسترسی ندارند.

او می‌افزاید که وزارت مالیه موظف است تا معاش آن عده از کارمندان دولتی را که پرداخت معاشات‌شان از طریق حسابات بانکی در مناطق دوردست کشور دشوار است، براساس ضرورت جدی، به گونه نقدی پرداخت کند.

پیش از این نیز معاش شماری از کارمندان دولتی در مناطق دوردست کشور توسط معتمدان ادارات به گونه نقدی پرداخت می‌شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا