افغانستاناقتصادخبر برتر

کابینه حکومت طالبان آغاز سال مالی را از ماه جدی به حمل تغییر داد.

حکومت سرپرست طالبان طرح بودجه سال مالی جدید را در نشست کابینه تصویب کرده است.

مشخص‌شدن سال مالی و بررسی طرح بودجه ضمیمه‌ای که از سوی وزارت مالیه آماده شده بود، از جمله موضوعات مهم آجندای نشست کابینه بود.

نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان روز دو‌شنبه، ۲۰ جدی فیصله کرده است که آغاز سال مالی جدید از ماه جدی به اول ماه حمل تغییر کند.

از سوی دیگر، طرح بودجه ضمیمه‌ای سه ماه (جدی، دلو، حوت) سال ۱۴۰۰ بدون کدام تغییر در این نشست تصویب شده است.

کابینه حکومت سرپرست طالبان گفته است که برای نخستین بار بودجه کشور بدون کمک‌های خارجی، بر اساس امکانات داخلی تهیه می‌شود.

گفتنی است که در نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان روی موضوعات مختلف از جمله واردات تیل و گاز نیز بحث شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا