افغانستانخبر برتر

کابینه طالبان: طرح ثبت سیم‌کارت‌ها و جلوگیری از غصب خانه‌های مسئولین پیشین.

در بیست‌ودومین نشست کابینه، طرح ثبت سیم‌کارت‌های مخابراتی تصویب شد.

‌اعضای کابینه روز «دوشنبه، ۱۸ دلو»، به طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی برای ثبت و بایومتریک سیم‌کارت‌ها رای تأیید دادند.

در نشست روز دوشنبه کابینه به وزارت مخابرات و تکنالوژِی دستور داده شده است که در همکاری با اداره ملی احصایه و معلومات، طرحی را تهیه کند که بر بنیاد آن، روند ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها به گونه تدریجی آغاز شود.

افزون بر این، در نشست کابینه به کمک با افراد دارای معلولیت و خانواده‌های شهدا تأکید شده است.

کابینه هم‌چنان به ریاست عمومی اداره امور دستور داده است که به منظور جلوگیری از غصب خانه مقامات پیشین، از این روند نظارت کند.

گفتنی است که طرح ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها در زمان حکومت پیشین نیز مطرح شده بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا