افغانستانخبر برتر

سازمان ملل در شش ماه اخیر ۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان پس از سقوط جمهوریت، ۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

لاینز روز چهارشنبه، ۴ حوت، در دیدار با حاجی محمدادریس، رییس بانک مرکزی، در مورد سکتورهای مختلف مالی، بانکی و اقتصادی صحبت کرده و بر نقش سکتور بانکی در ارایه کمک‌ها تأکید کرده است.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان خاطرنشان کرده است که این سازمان در شش ماه گذشته ۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارایه کرده است.

او همچنان گفته است که این سازمان کمک‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد.

به گفته دیبورا لاینز، سازمان ملل در تلاش است که با جوانب مختلف در مورد فعال‌سازی بخش بانکی افغانستان گفت‌وگو کنند تا آنان بتوانند به راحتی به کمک‌های بشردوستانه ادامه بدهند.

گفتنی است که پیش از این، سازمان ملل متحد بیش از ۲۰ میلیون دالر را هفته‌وار به بانک مرکزی می‌فرستاد تا پول نقد به بازارهای افغانستان تزریق کند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا