افغانستانخبر برتر

آسترالیا به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان پناهنده‌گی می‌دهد.

آسترالیا قرار است که طی چهار سال به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شهروند دیگر افغانستان نیز پناهنده‌گی بدهد.

بودجه فدرال برای اسکان ۱۶ هزار و ۵۰۰ شهروند دیگر افغانستان تایید شده است.

به گزارش روزنامه گاردین، برای اجرایی شدن برنامه جدید، دولت ۶۶۶ میلیون دالر را طی چهار سال هزینه خواهد کرد.

روزنامه گاردین گزارش داده است که دولت اسکات موریسون، نخست‌وزیر آسترالیا تحت فشار داخلی سرانجام پذیرفته است که به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شهروند دیگر افغانستان نیز پناهنده‌گی بدهد.

طبق این طرح، سالانه چهار هزار و ۱۲۵ نفر شهروند دیگر افغانستان در آسترلیا پناهنده‌گی دریافت خواهند کرد.

آسترالیا در مجموع قرار است که در چهار سال به ۳۱ هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان پناهنده‌گی بدهد.

شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستان نیز در جریان روند تخلیه و پس از سقوط دولت پیشین به آسترالیا رفته‌اند.

دولت آسترالیا که نقش فعال در ۲۰ ساله گذشته در افغانستان داشت، تحت فشار بود تا شمار بیش‌تر شهروندان افغانستان را شهروندی بدهد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا