افغانستانخبر برتر

صدای دختران متعلم در پکتیا، صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان است.

حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور با نشر اعلامیه ایی گفته است که صدای دختران متعلم در پکتیا برای بازشدن دوبارهٔ مکاتب شان، صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان است.

در این اعلامیه آمده است که صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و به پا ایستاده شدن کشور است.

اقای کرزی از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که مکاتب دختران را باز کنند.

روز گذشته دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن مکاتب شان اعتراض کرده بودند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا