افغانستانخبر برتر

آژانس اروپا: همه زنان و دختران افغان در خطر تعقیب قرار دارند.

به گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، محدودیت‌هایی که از سوی طالبان در افغانستان وضع شده، همه زنان و دختران را در خطر آزار و تعقیب قرار می‌دهد و به این خاطر آن‌ها به صورت عمومی واجد شرایط دریافت پناهندگی در اروپا هستند.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) با توجه به سرکوب رو به افزایش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان‌، در ارزیابی‌هایش به چنین نتیجه‌ای دست یافته است. طالبان از زمان تصرف قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ زنان و دختران را به تدریج از کار، تحصیل، گشت و گذار آزادانه در ملاء عام و آزادی بیان منع کرده اند.

این گزارش در همکاری مشترک آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تهیه شده است.

سخنگوی آژانس نامبرده روز پنجشنبه در پاسخ به یک سوال گفت که کشورهای اتحادیه اروپا ضرورت دارند گزارش‌های این آژانس را در طول ارزیابی درخواست‌های پناهندگی در نظر بگیرند.

اما او افزود که کشورهای عضو مکلف نیستند به همه زنان افغان که درخواست پناهندگی ارائه می‌کنند، پاسخ مثبت بدهند، بلکه هر کشوری در این مورد به صورت مستقل و با بررسی جداگانه دوسیه‌های پناهندگی تصمیم می‌گیرد.

طالبان در آغاز مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب شدند. اخیراً تحصیلات دانشگاهی برای زنان تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. طالبان دلیل این اقدام را نقض موازین شریعت عنوان کرده اند و گفته اند که زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا