معلومات

تائید دو نوع حشره به عنوان غذای انسانی در اتحادیه اروپا

جایگزین کردن استیک گوشت با حشرات می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و انقراض برخی گونه‌ها را کندتر سازد، ولی تشویق مردم به خوردن حشرات مشکل خواهد بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا