افغانستان

طالبان هفت دیپلمات جدید به سفارت افغانستان در تهران فرستادند.

وزارت خارجه‌ی طالبان می‌گوید که هفت دیپلمات جدید را به سفارت افغانستان در تهران فرستاده است.

به‌گفته‌ی این وزارت، فضل‌محمد حقانی، کاردار این گروه برای سفارت افغانستان در تهران امروز (دوشنبه، ۸ حوت) امور این سفارت را بدست می‌گیرد.

حافظ ضیا، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی طالبان می‌گوید که این وزارت به هدف این‌که در خدمات سفارت تأخیر ایجاد نشود، هفت دیپلمات جدید فرستاده است.

دیپلمات‌ها، اتشه‌ها و بیشتر کارکنان محلی سفارت افغانستان که در حکومت پیشین گماشته شده بودند، دیروز این سفارت را تخلیه کردند.

وزارت خارجه‌ی ایران واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان را امر داخلی مربوط به افغانستان خوانده و گفته است که در این موضوع «ورود» نکرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا