افغانستانخبر برتر

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان: باغ بابر ثبت فهرست میراث‌ جهانی شود.

خبرگزاری دولتی باختر که در مدیریت حکومت طالبان است با نشر گزارشی می‌گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ارسال یک مکتوب رسمی با امضای سرپرست این وزارت به یونسکو پیشنهاد ثبت باغ بابر را در فهرست میراث‌های جهانی داده است.

باغ بابر

یک باغ تاریخی و تفریحی و نیز آرامگاه بابر پادشاه گورکانی است که در شهر کابل موقعیت دارد. این باغ به دستور بابر یکی از پادشاهان گورکانی که در غرب به مغولان کبیر هندوستان مشهور بودند در سال ۱۵۲۸ میلادی بنا شده‌است. باغ بابر در دامنهٔ کوه شیر دروازهٔ کابل از معدود بناهای تاریخی این شهر است، که از گزند حوادث محفوظ مانده‌است.

باغ بابر یک پارک تاریخی در کابل، افغانستان است که همچنان آخرین استراحت گاه امپراتور مغول، ظهیر الدین محمد بابر بود. به نظر می‌رسد که این باغ حدود ۱۵۲۸ میلادی، ۹۳۵ هجری شمسی ساختن شده باشد. طوریکه بابر در کتاب خاطرات خود بنام بابرنامه یادآوری می‌کند وی شخصاً خودش دستور آغاز ساخت باغی را در کابل صادر کرده‌است.

رسم امپراطوران و شهزادگان مغول این بوده‌است که استراحت گاه‌های متعددی در دوران زندگی شان بسازند، و یکی شان را به عنوان آخرین استراحتگاه خود انتخاب نمایند. جریان ساخت و ساز این مکان توسط خلف وی، جهانگیر و نامادری اش، رقیه سلطان بیگم ادامه داده شد.

مسجد کوچک باغ بابر

جهانگیر دستور داد تمام باغ‌های کابل توسط حصار احاطه شود و وی ساختمانی را نیز بالای قبر پدر خود که در باغی موسوم به نام خودش مدفون است، داد. وی مسجدی را نیز پایین‌تر از آرامگاه پدر خود احداث نمود.

میراث جهانی یونسکو

میراث جهانی یونسکو ( World Heritage Sites) به مجموعه مکان‌های فرهنگی یا طبیعی ثبت‌شده در سازمان جهانی یونسکو مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه یا شهر گفته می‌شود که به صورت فهرستی توسط کمیته میراث جهانی یونسکو همه ساله برگزیده شده‌اند.

سایت‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی متعلق به تمام انسان‌های زمین، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص، محسوب می‌شوند و دولت‌ها موظف به حفظ و نگهداری این آثار هستند.

بر پایه این کنوانسیون کشورهای عضو یونسکو، می‌توانند آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت به‌عنوان میراث جهانی کنند. حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین باقی‌ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوط، به عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود.

این کنوانسیون از یک دیباچه و ۳۸ ماده در هشت فصل تشکیل شده‌است.

 

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا