افغانستان

حکومت طالبان بودجه مالی سال ۱۴۰۲ را تایید کرد.

خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است گزارش داده است که کابینه طالبان سند بودجه سال مالی سال ۱۴۰۲ خود را تایید کرده است.

بر اساس گزارش مسوده این بودجه هفته گذشته از سوی وزارت مالیه طالبان به کابینه این گروه ارایه شده بود.

طالبان رقم بودجه سال آینده را ذکر نکرده اما گفته است که بالاتر از سقف بودجه امسال است.

بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۱ طالبان ۲۳۱ میلیارد افغانی تعیین شده بود که از این مقدار حدود ۲۰۳ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۲۷,۹ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی بوده است.

طالبان گفته بود که تمام بودجه از عواید داخلی طالبان تامین شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا