افغانستانخبر برتر

برشنا: مشکل انتقال برق از کشور ازبکستان حل شده است.

رییس برق کابل شرکت برشنا می گوید مشکل انتقال برق از کشور ازبکستان حل شده است.
رئیس برق کابل که روز «شنبه ۲۲ دلو» در مراسم افتتاح کار ساختمان یک کمپلکس برای وسایط ریاست برشنا گفت: مشکلات برق که با جانب ازبکستان بود، حل شده است وخدمات برق رسانی درکابل و سایر مناطق به صورت عادی جریان دارد.
این در حالی است که ازبکستان چندی قبل، به دلیل کاهش تولیدات برق در آن کشور٬ حجم صادرات برق خود به افغانستان را کاهش داده بود.
درهمین حال ریاست برشنا، کار ساختمان یک کمپلکس را برای وسایط خود آغاز کرد.
در این کمپلکس، تمام ضروریات مثل ورکشاپ، پارکینگ، موتر شویی، سب ستیشن تیل،ذخیره تیل به ظرفیت بیست وچهارهزار در نظر گرفته شده که در یک وقت هشت عراده موتر به صورت اساسی در آن ترمیم شده می تواند، این کمپلکس به هزینه سی و هشت میلیون اعمار خواهد شد.
کار این پروژه، از سوی مولوی عبدالرحمن رحمانی، معاون تجارتی برشنا شرکت افتتاح شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا