افغانستان
موضوعات داغ

عفو بین الملل: کشتار افراد وابسته به حکومت پیشین در افغانستان گسترده بوده است​​​​​​​

سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ای می‌گوید که کشتار افراد وابسته به حکومت پیشین توسط طالبان در افغانستان، گسترده و سیستماتیک بوده است.

این سازمان حامی حقوق بشر گزارش سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به شمول افغانستان را به روز (سه شنبه ۸ حمل) منتشر کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود حکومت طالبان را به اعدام های فراقانونی اعضای جبهه مقاومت ضد طالبان، جنگجویان گروه داعش و هر کسیکه از اوامر طالبان اطاعت نمی‌کند، متهم کرد. در این گزارش همچنان آمده که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، حضور زنان در جامعه شدیداً محدود شده است.​

به اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، طالبان در ۱۰ ماه نخست زمامداری شان، ۲۳۷ تن را بدون محاکمه به قتل رسانیده اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا