افغانستان

معاون وزارت خارجه پاکستان: سیاست‌های طالبان برای کاهش بحران و انزوای بین‌المللی افغانستان “مفید” نیست.

حنا ربانی، معاون وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست سمرقند گفت که افغانستان با «بحران بشری سنگین» و خطر «فروپاشی اقتصادی» رو به روست.

او گفت که تصمیم‌های «تاسف‌آور» طالبان با ایجاد «بن‌بست» در روابط افغانستان با کشورهای جهان، مانع از کمک به حل این معضلات شده است.

ربانی با نگرانی گفت که نشانه‌های کاهش کمک‌های بین المللی به افغانستان در سال پیش رو به چشم می‌خورد و از کشورهای جهان خواست که در رویکرد خود به افغانستان و طالبان تجدید نظر کنند.

این مقام پاکستانی افزود که ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان به بن‌بست در روابط طالبان و کشورهای دیگر دامن است. او تصمیم‌های اخیر طالبان را «تاسف‌آور» خواند. با این حال، ربانی از کشورهای غربی تقاضا کرد که افغانستان را به دلیل اقدامات طالبان « فراموش» نکنند.

حنا ربانی گفت: «ما به یک رویکرد متوازن بر اساس تعهد دوجانب نیاز داریم؛ روحیه همبستگی و همکاری مبنای تعامل جهان با افغانستان باشد.»

کشورهای غربی و طالبان یک دیگر را به نقض تعهداتی متهم می‌کنند که به شکل‌گیری توافقنامه دوحه انجامید. در حالیکه کشورهای غربی خواهان تشکیل حکومت مشارکتی و رعایت حقوق بشر اند، طالبان بدون توجه به این خواست‌ها، از کشورهای غربی می‌خواهند که دولت این گروه را به رسمیت بشناسند و تحریم‌های اقتصادی را بر دارند.

مقامات غربی به طور پیوسته گفته‌اند که طالبان را با توجه به سیاست‌های شان به رسمیت شناخته نمی‌توانند.

معاون وزیر خارجه پاکستان با نگرانی گفت که بن‌بست در روابط طالبان و کشورهای جهان بحران انسانی و اقتصادی افغانستان را شدید می‌کند. او افزود که این وضعیت به افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه در روزها و ماه‌های آینده خواهد انجامید.

پاکستان با این که روابط نزدیک و استراتژیک با طالبان دارد، اما حنا ربانی در نشست سمرقند گفت که پاکستان و دیگر کشورهای همسایه از ناحیه افغانستان تحت کنترول طالبان با تهدید تروریسم رو به رو اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا