افغانستان

سازمان‌های اسکان پناهجویان در امریکا از رفتار برخی پناهندگان افغان شکایت کردند.

بازرس وزارت خارجه امریکا در گزارشی که هنوز انتشار نداده، گفته اسکان ۷۲ هزار افغان تخلیه شده «بزرگترین چالش» برای سازمان‌های اسکان پناهندگان در امریکا بوده است.

به نقل از فاکس نیوز که این گزارش را دیده، این سازمان‌ها از انتظارات بالا و رفتار نامناسب برخی پناهندگان شکایت کردند.

در این گزارش آمده است که ناآشنایی پناهندگان با فرهنگ و ارزش‌های امریکا سبب شد که از برخی این پناهندگان رفتارهای نژادپرستانه و جنسیت‌زده سر بزند.

برخی از این سازمان‌ها گزارش دادند که تعدادی از افغان‌های تخلیه شده حاضر نبودند که با «کارمندان زن یا اعضای گروه‌های اقلیت» همکاری کنند.

تعدادی از مسئولان این سازمان ها گفتند پناهندگانی که از وضعیت خود در کمپ‌های امریکا ناراض بودند، کارمندان این سازمان‌ها را «آزار و اذیت زبانی» کردند.

در گزارش آمده است: «بسیاری از افغان‌های تخلیه شده توقعات خیلی بالا داشتند و با وظایف کارمندان سازمان‌های اسکان پناهندگان به درستی آشنا نبودند. آنها به علت کمبود خدمات و سرپناه خیلی خسته و عصبانی بودند.»

۹ سازمان غیرانتفاعی اسکان پناهندگان به حکومت امریکا در قسمت جا به جایی پناهندگان افغان کمک کردند. تعدادی از افغان‌ها متقابلاً از خدمات پایین و عدم همکاری مناسب بعضی از این سازمان‌های امریکایی شکایت دارند.

با این حال، این سازمان‌های اسکان از افغان‌های تخلیه‌شده به علت داشتن «انتظارات غیرواقعی» انتقاد کردند. آنها به بازرس وزارت خارجه امریکا گفتند که برخی از آنان که قبلا در افغانستان مشاغل و تحصیلات بالا داشتند، «اغلب باور داشتند که در مشاغل مناسب و در حوزه کاری شان گماشته خواهند شد.»

این سازمان‌ها به حکومت امریکا پیشنهاد داده‌اند که باید به پناهندگان، « آموزش‌های فرهنگی استندردی داده شود که در آن بر مسائلی مانند اتکا به خود، داشتن انتظارات معقول، توقعات جامعه امریکا[از آنان] برای رعایت مسائل جنسیتی، نژادی و جنسی تاکید شود.»

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا