افغانستان

جاپان ۵ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

سازمان جهانی غذا از «کمک اضافی» ۵ میلیون دالری جاپان به افغانستان خبر داده است.

این سازمان با استقبال از کمک جاپان می‌گوید از آن، برای ارایه امدادهای غذایی به نیازمندان استفاده خواهد کرد.

سازمان جهانی غذا با اشاره به کاهش بودجه خود گفت کمک جاپان در زمان حساسی صورت گرفته است.

این سازمان بار دیگر تصریح کرده به دلیل کاهش بودجه، کمک‌هایش را در ماه مارچ به ۴ میلیون نفر کاهش داده است.

به گفته سازمان جهانی غذا، در صورت عدم دریافت کمک‌های جدید، ۹ میلیون نفر در ماه اپریل از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم خواهند شد.

سازمان جهانی غذا گفته است که برای ارایه کمک غذایی به نیازمندان در شش ماه آینده، نیاز به ۸۰۰ میلیون دالر دارد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا