افغانستان

طالبان ۲۰ ثور را روز ملی صادرات نام گذاری کردند.

کابینه حکومت طالبان فیصله کرده است که ۲۰ ثور در تقویم به عنوان روز ملی صادرات نام‌ گذاری شود.

ریاست عمومی اداره امور می‌گوید که برگزاری برنامه ملی در این روز نیز از سوی کابینه تائید شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا