افغانستان

کانادا ۱۹۲ پناهجوی افغان را از امارات انتقال داد

وزیرخارجه کانادا اعلام کرده است که روز گذشته ۱۹۲ شهروند افغانستان از امارات متحده عربی توسط یک هواپیمای چارتر به کانادا رسیدند.

 شان فریزر، وزیرخارجه کانادا نا وقت روز جمعه در رشته توییتی از همکاری امارات متحده عربی برای انتقال این پناهجویان افغان به کانادا قدر دانی کرده است.

او تاکید کرده است که کانادا برای انتقال دست کم ۴۰هزار پناهجوی افغان تا پایان سال ۲۰۲۳ به آن کشور متعهد است.

پس از تسلط طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به خارج از افغانستان پناه برده اند.

شماری از آنان از ماه ها به اینسو در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان و همچنان برخی از کشورهای عربی انتظار انتقال یافتن به کشورهایی اند که در آنها پناهندگی تقاضا کرده اند.

کانادا از جمله کشور هایی است که برعلاوه کارمندان محلی اش شمار زیادی از افغانان در معرض خطر را پذیرفته و پناه داده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا