افغانستان

سراج الدین حقانی: جهاد به منظور آزادی و آبادی کشور بود، نباید بدیل وظیفه دانسته شود.

سرپرست وزارت امور داخله حکومت طالبان در مراسم پایانی سیمینار بازنگری نصاب اکادمی پولیس؛ بر توانایی بیشتر پولیس  و تقویت نصاب آموزشی در این نهاد اکادمیک  تاکید کرد و گفت خون ریخته شده در جریان جهاد گذشته اگر گردآوری شود، همانند آب کانال قوش تیپه جاری خواهد شدو خدمت ما زمانی کامل می شود که بر عوض ذوق و فکر خویش، فکر اسلامی و افغانی بر ما غالب گردد و از آن کار گیریم.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله طالبان امروز با نشر این خبر گفته است : خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با بیان رشادت و مبارزات افغانان در برابر تجاوز بیگانگان گفت: خون ریخته شده در جریان جهاد گذشته اگر گردآوری شود، همانند آب کانال قوش تیپه جاری خواهد شدو خدمت ما زمانی کامل می شود که بر عوض ذوق و فکر خویش، فکر اسلامی و افغانی بر ما غالب گردد و از آن کار گیریم.

حقانی در خطاب به منسوبان پولیس گفت: اخلاق و اخلاص شما باید از دیگران بهتر باشد و در تطبیق فرامین بزرگان اخلاق نیکو را در نظر گیرند

سرپرست وزارت امور داخله طالبان از پولیس خواست که پس از این خود را مکلف به کسب علم و دانش بدانند و تعلیم و تربیه ر ا مسوولیت خود بدانند. حقانی اضافه کرد: جهاد به منظور آزادی و آبادی کشور بود و بدیل وظیفه باید دانسته نه شود

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا