افغانستان

ملا برادر با حفظ موقف قبلی به‌عنوان رییس شورای ملی استندرد طالبان تعیین شد

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان می‌گوید که ملا عبدالغنی برادر با حفظ موقف قبلی‌اش به‌عنوان رییس شورای ملی استندرد این گروه تعیین شده است.

این معاونیت روز دوشنبه، ۸ عقرب، با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که شورای ملی استندرد براساس حکم ریاست‌الوزرای طالبان ایجاد شده و برادر در کنار سایر وظایف، این موقف را نیز پیش خواهد برد.

طبق خبرنامه، شورای ملی استندرد به‌منظور نظارت از واردات مواد بی‌کیفیت و کالاهای غیرمعیاری و همچنان تصویب استراتژی و پالیسی‌های عمومی اداره ملی استندرد در بخش امور اعمار منازل غیرمعیاری و خودسرانه و نظارت از تطبیق آن، تصویب استندردهای ملی، کودهای ملی ساختمانی و نورم‌ها و تایید طرح‌های مقررات تخنیکی ایجاد شده است.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان افزوده است که معینان وزارت‌های زراعت، تحصیلات عالی، شهرسازی، صحت عامه، تجارت، مخابرات، معادن، ترانسپورت و هوانوردی و مالیه، رییس عمومی اکادمی علوم، رییس عمومی محیط زیست، شاروال کابل، معاون ریاست عمومی شاروالی‌ها، رییسان هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و معادن و صنایع افغانستان اعضای دایمی شورای ایجاد شده توسط این گروه می‌باشند.

این در حالی است که ملا برادر هم‌زمان به‌عنوان معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان نیز کار می‌کند.

در ماه جدی سال ۱۴۰۰ نیز کابینه طالبان ملا برادر را به‌حیث مسوول مدیریت بحران طبیعی گماشته بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا