افغانستاناقتصاد

سازمان ملل در سال گذشته ۴۷۰ کیلومتر کانال‌های آب در افغانستان ساخته است.

برنامه جهانی غذا از ساخت نزدیک به ۴۷۰ کیلومتر کانال‌های آب در کشور خبر داده است.

برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه، ۲۹ حمل در صفحه ایکس نوشته که این کانال‌های آب در ولایت‌های مختلف کشور ساخته شده است.

به گفته این نهاد، کشاورزان در افغانستان بدون دسترسی به آب، به زنده‌گی شان ادامه داده نمی‌توانند.

برنامه جهانی غذا افزوده که کانال‌های آب به کشاورزان کمک کرده است تا آنان خانواده‌های‌شان را تغذیه کنند.

پس از چندین سال خشک‌سالی پیهم، بارنده‌گی‌های اخیر کشاورزان را در کشور امیدوار کرده است که سال جاری حاصل خوب خواهند برداشت.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان نیز گفته که در پی بارنده‌گی‌های اخیر، سطح آب در کشور افزایش یافته و بیش‌تر بندها پر از آب شده است.

به گفته او، افزایش سطح آب سبب رشد سکتور زراعت و افزایش میزان تولید برق در کشور می‌شود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا