محدثه میرزایی

افغانستان

اولین پرواز ملکی با کپتان و خدمه زن میان کابل و هرات اجرا شد

برای اولین بار در تاریخ هوانوردی کشور پروازی که تمام عمله آن را زنان تشکیل میداد از سوی شرکت هوایی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا