نفوس

افغانستان

نفوس افغانستان در سال ۱۴۰۱ « ۳۴.۳ میلیون» نفر برآورد شد.

اداره‌ی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان، نفوس افغانستان در سال جاری خورشیدی را ۳۴.۳ میلیون نفر برآورد کرده است.…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا