پنبه

اقتصاد

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۲ هزار متریک پنبه در کشور برداشت شده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست طالبان از جمعآوری ۷۲ هزار و ۴۹۳ متریک تن پنبه در سال ۱۴۰۱…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا