اقتصاد

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۲ هزار متریک پنبه در کشور برداشت شده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست طالبان از جمعآوری ۷۲ هزار و ۴۹۳ متریک تن پنبه در سال ۱۴۰۱ در کشور خبر داده است.
این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس آمار‌های ریاست احصاییه، در سال گذشته در ۵۴ هزار و ۸۶۹ هکتار زمین در سطح کشور پنبه کشت شده بود و از این مقدار ۷۲ هزار و ۴۹۳ متریک تن پنبه بدست آمده است.
بلخ، تخار، کندز، ننگرهار، هرات، نیمروز، بغلان و جوزجان بیشترین مزارع پنبه را در سال گذشته داشتند.
پنبه افغانستان، در میان نباتات صنعتی در سطح بازار‌های محلی و بین‌المللی از کیفیت بالایی برخودار است.
از دید متخصصین زراعت، پنبه در کنار زعفران و هنگ میتواند بدیلی خوب برای کشت خشخاش در کشور باشد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا