افغانستان

توزیع شناس‌نامه‌ کاغذی در شهر کابل متوقف شد

اداره ملی احصائیه و معلومات، خدمات شناس‌نامه‌ کاغذی در شهر کابل را متوقف کرد.

این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خدمات شناس‌نامه کاغذی از روز «دوشنبه ۱۸ حوت» به بعد در شهر کابل متوقف می‌شود.

دلایل این اقدام، ارایه خدمات بهتر با توزیع شناس‌نامه الکترونیکی، پرهیز از ارایه خدمات موازی و جلوگیری از سرگردانی و ضایع شدن وقت مراجعه‌کننده‌گان عنوان شده است.

طبق اعلام اداره احصائیه و معلومات، پس از ۱۸ حوت سال جاری، خدمات چون؛ توزیع شناس‌نامه  جدید و مثنا، اصلاح سن، تغییر و تصحیح نام، تغییر حالت مدنی و شغل، نقل مکان، نصب عکس، فرم پولیس، ابطال شناس‌نامه، ثبت مجدد، درج تخلص، ترک تابعیت، تحصیل و سایر خدمات مربوط به شناس‌نامه کاغذی را برای متقاضیان ارایه نمی‌کند.

این اداره افزوده است که در حال حاضر ۲۵ مرکز فعال توزیع شناس‌نامه الکترونیکی در نواحی مختلف شهر کابل دارد و متقاضیان شناس‌نامه تابعیت می‌توانند از طریق سیستم درخواستی آنلاین اخذ شناس‌نامه الکترونیکی اقدام کنند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا