افغانستانخبر برتر

شمس الدین پهلوان، دادستان کل طالبان شد.

خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که شمس الدین پهلوان بنا به حکم رهبر طالبان به عنوان لوی سارنوال (دادستان کل) طالبان تعیین شده است.

آقای پهلوان بدخشانی است و پیش‌تر به عنوان معاون وزارت زراعت و آبیاری در دولت طالبان کار می‌کرد و در دوره اول طالبان نیز به عنوان والی میدان وردک کار کرده بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا