افغانستانخبر برتر

سیگار: منع زنان از کار توسط طالبان باعث گسترش فقر و تشدید بحران اقتصادی می‌شود.

سیگار، «دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان»، اعلام کرده است که منع زنان از کار توسط طالبان ضربه بیش‌تری را به اقتصاد افغانستان وارد می‌کند و در نتیجه فقر گسترده را تشدید خواهد کرد.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، زنان را تنها در شمار معدودی از نهادها اجازه کار داده‌اند.

همین طور برخی از تجارت‌های کوچک که توسط زنان در بخش خصوصی مدیریت می‌شد، نیز متوقف شده است.

براساس گزارش سیگار، اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌داد که زنان ۲۱.۶ درصد نیروی کار افغانستان را تشکیل می‌دادند. اکنون با بیکار شدن این نیرو، سیگار پیش‌بینی کرده است که فقر گسترده در افغانستان تشدید می‌شود.

طالبان هم‌چنان تفکیک جنسیتی را در میان دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی اعلام وضع کرده‌اند. تاکنون دانشگاه‌های دولتی آغاز به فعالیت نکرده است. هم‌چنان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نیز در اکثر نقاط کشور باز نشده است.

نهادهای بین‌المللی از وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده‌اند. با آمدن طالبان بر سر قدرت، امریکا دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود کرد و کمک‌های توسعه‌ای نیز متوقف شد.

بسیاری از کشورها برای ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان متعهد شده‌اند، اما با وجود آن هم، وقوع بحران بشری از سوی نهادهای امدادرسان در زمستان پیش‌رو متحمل دانسته شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا