افغانستانخبر برتر

عربستان‌ سعودی به وزیر حج و اوقاف طالبان ویزه نداده است.

منابع می‌گویند که عربستان‌ سعودی از صدور ویزه به نورمحمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف طالبان، خودداری کرده است.

منابع در وزارت خارجه می‌گویند که از تصمیم ریاض برای عدم صدور ویزه به سرپرست وزارت حج و اوقاف طالبان سه‌ هفته می‌گذرد.

به گفته یک منبع، قرار بود نورمحمد ثاقب برای اشتراک در یک سیمینار پنج‌روزه به عربستان‌ سعودی برود.

ظاهراً قرار بود در این سفر قرارداد انتقال ۳۰ هزار متقاضی حج از افغانستان به عربستان سعودی در سال آینده نیز میان سرپرست وزارت حج و اوقاف طالبان و مقام‌های سعودی امضا شود.

به گفته منبع، در آستانه‌ این سفر، طالبان دروازه دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بستند و بنابراین، عربستان‌ سعودی نیز از دادن ویزه به نورمحمد ثاقب خودداری کرده است.

قرارداد انتقال متقاضیان حج را نیز به‌جای ثاقب، عبدالولی حقانی، رییس مالی و اداری وزارت حج و اوقاف طالبان، با مقام‌های سعودی امضا کرد.

وزارت حج و اوقاف طالبان تاهنوز در مورد خود داری عربستان‌سعودی از صدور ویزه به سرپرست این وزارت، چیزی نگفته است.

این در حالی‌ است که سفارت عربستان‌ سعودی در کابل نیز روز چهارشنبه هفته گذشته تخلیه شد. گفته می‌شود که این‌ تصمیم ریاض نیز در واکنش به سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان اتخاذ شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا