افغانستانخبر برتر

فردی که خواهر زاده خود را برای دریافت پول ربوده بود، بازداشت شد.

ریاست استخبارات حکومت طالبان اعلام کرده است که فردی را بازداشت کرده است که خواهر زاده خود را به هدف دریافت پول از اصفهان ایران ربوده به کابل آورده بود.
دفترمطبوعاتی ریاست عمومی استخبارت امروز «دوشنبه ۱۷ دلو» با نشر خبر نامه یی گفته است: یار محمد باشنده هرات٬ پژمان خواهر زاده کوچکش از اصفهان کشور ایران اختطاف و به کابل انتقال داده بود و در بدل رهایی آن از خانوده وی درخواست پول کرده بود که از سوی موظفین ریاست عمومی استخبارت، گرفتار شد.
یارمحمد در اظهارتش بیان داشته است که پژمان ولد عبدالله خواهر زاده ام را بیست و دو روز قبل، از اصفهان ایران اختطاف و به کابل انتقال دادم و در بدل رهایی وی یک صد میلیون تومان مطالبه کردم که از سوی موظفین استخبارات گرفتار شدم.
درخبرنامه گفته شده است کودک ربوده شده ، به خانواده اش اش تسلیم داده شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا