افغانستان

حزب شهروندان افغانستان اعلام موجودیت کرد.

جریانِ تازه سیاسی زیر نام ” حزب شهروندان افغانستان” اعلام موجودیت کرد.

مراسم اعلام موجودیت این جریان سیاسی، روز «جمعه ۱۹ حوت ۱۴۰۱» در مقر پارلمان فرانسه برگزار شد.

این حزب سیاسی با شعار “افغانستان برای همه شهروندان” و اصل شهروند محوری، وارد عرصه سیاست در افغانستان شده و ابراز امیدواری میکنند با توجه به ساختار تشکیلاتی این حزب، اهداف و برنامه های موثر و عملی، بتوانند عامل تغییر مسیر انحصارگرایی قدرت در افغانستان شوند.

داکتر ذاکرحسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان، در سخنرانی افتتاحی‎ه این حزب، بر تغییر رویه ها و قواعد انحصار گرایانه‌ سیاست، تحقق نظام سیاسی غیر متمرکز و شهروند محور که همه مردم افغانستان در آن حس مالکیت نمایند، تاکید کرد.

این حزب سیاسی تازه تاسیس می‌گوید، در شرایط کنونی که افغانستان با همدستی عوامل خارجی و حلقات فاشیستی به گروه های تروریستی تحت نام امارت طالبان سپرده شده است، وظیفه و وجیبه هر شهروند این کشور در داخل و خارج کشور است تا افغانستان را از چنگال تروریستان تحت عناوین مختلف، نجات دهند.

حزب شهروندان افغانستان، خواهان برچیدن نظام استبدادی طالبانی در افغانستان شده و تاکید کرده که از هر امکانی برای پایان دادن به این نظام استبدادی استفاده خواهد کرد.

این درحالیست که اکنون افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد و هرگونه فعالیت های سیاسی در قالب حزب و سایر تشکل های سیاسی نا ممکن شده است. حزب تازه تاسیس شهروندان افغانستان ابراز امیدواری می‌کند تا با تلاش های پیگیر سیاسی با حمایت مردم و جامعه جهانی، بتوانند نظام سیاسی پاسخگو مبتنی بر آرای مردم را برقرار نمایند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا