افغانستان

طالبان برای قونسلگری افغانستان در امارات متحده عربی سرپرست تعیین کرد.

وزارت خارجه طالبان با صدور دو یادداشت رئیس تشریفات این وزارت را به عنوان سرپرست قونسلگری افغانستان در دبی گماشته است.

بر اساس این مکتوب، این مقام طالبان پس از تاریخ ۲۱ حوت به عوض مسعود عزیزی، قونسل فعلی کارش آغاز شده است.

در مکتوب وزارت خارجه طالبان آمده است که میعاد خدمت عزیزی در ۲۱ حوت به پایان می‌رسد و عبدالرحمان فدا جای او را گرفته است.

در صورت تایید موافقت امارات با سرپرستی دیپلومات طالبان، امارات متحده نیز به جمع چند کشور دیگر منطقه می‌پیوندد که بدون به رسمیت شناختن طالبان، نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان را به نمایندگان این گروه می‌سپارند.

پیش از این، ایران، ترکیه، روسیه و چین اعضای طالبان را به عنوان دیپلومات و سرپرست نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان پذیرفته بودند.

این کشورها به علت به رسمیت نشناختن طالبان نمی‌توانند رسماً به سفیران طالبان اعتبارنامه دهند. با این حال، آن‌ها برای ادامه داد و ستد با حکومت طالبان، نمایندگان این گروه را در سفارت‌ها و قونسلگری‌های افغانستان پذیرفته‌اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا