افغانستان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: دولت‌ها از همکاری سیاسی و اقتصادی با طالبان پرهیز کنند

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید طبق قطعنامه اخیر شورای امنیت، دولت‌ها باید در مراودات خود با افغانستان بر طالبان اثر بگذارند تا محدودیت‌های ضدحقوق بشری بر زنان را رفع کنند.

این کمیسیون از کشورها به ویژه همسایگان افغانستان خواست از همکاری سیاسی و اقتصادی با طالبان پرهیز کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه در بیانیه‌ای، قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت رفتارهای طالبان را «با اهمیت» توصیف کرده است.

با این حال، این کمیسیون با اشاره به این که همه‌شمول بودن یکی از اصول پایه‌ای حقوق بشر به شمار می‌رود، گفت بر بنیاد این اصل دولت‌ها و جامعه جهانی باید پایبندی به حقوق بشری زنان را به ‌عنوان خطِ سرخ و مرزِ تعیین‌کننده در مراودات خود با طالبان قرار دهند.

به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، رژیم طالبان حقوق ‌بشری شهروندان، به ‌ویژه حقوق زنان را به عنوان ابزار فشار بر جامعه جهانی به هدف کسب شناسایی و جذب حمایت‌های بشردوستانه، استفاده می‌کند.

کمیسیون حقوق بشر از جامعه جهانی خواست که «هیچ‌گاهی در برابر این روش ضد حقوق بشری، غیر اصولی و باج‌گیرانه طالبان کوتاه نیایند و با اعمال فشار بیشتر بر طالبان و تنظیم برنامه‌های بهترِ حمایتی از مردم افغانستان، مسئولیت‌های بشری خویش را به‌ گونه اصولی و روشمند ادا کنند.»

کمیسیون حقوق تصریح کرد که خواست‌های سیاسی و اهداف استراتیژیک کشورهای قدرتمند جهان و منطقه نباید سبب به ‌حاشیه کشانیدن حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان شود.

در بیانیه آمده است:‌ «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام اعضای سازمان ملل جداً می‌طلبد تا در مراوداتِ خویش با طالبان، مفاد منشور سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر، کنوانسیون‌های حقوق ‌بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را که از منابع مهم حقوق و مناسبات بین‌المللی استند، رعایت کنند.»

این کمیسیون از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواست که برای رعایت موازین مهم حقوقی و ارزشی در افغانستان، میکانیسم‌های واضح و کارای نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی را تنظیم و اجرایی سازد.

در بیانیه گفته شده: «باید این شورا به گونه واضح و روشن به حکومت دیفکتوی طالبان تفهیم کند که در صورت ادامه نقض حقوق‌ بشر و عدم تمکین به خواست‌های مشروع جهانی و اراده شهروندان کشور، حاضر است تا از تمامی صلاحیت‌های مبتنی بر منشور این سازمان، استفاده کند.»

شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامه‌ای، برخورد تبعیض‌آمیز طالبان با زنان افغان را تقبیح کرد.

اعضای شورای امنیت از طالبان خواستند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان، به ویژه ممنوعیت آموزش و کار زنان را «فورا لغو» کند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا