افغانستانجهان

نزدیک به یک چهارم جمعیت آلمان پیشینه مهاجرت دارند.

آمار جمعیت با پیشینه مهاجرت در آلمان رو به افزایش است. در سال گذشته ۲۰،۲ میلیون نفری که یا خود شان و یا هر دو والدین شان به آلمان مهاجرت کرده اند، در این کشور زندگی می‌کرده اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا