افغانستان

آغاز سال جدید تعلیمی از سوی طالبان؛ دختران همچنان از مکتب محروم هستند

وزارت معارف طالبان از آغاز سال جدید تعلیمی خبر داده، در حالی‌که سرنوشت میلیون‌ها دختر بالاتر از صنف ششم همچنان نامشخص است.

این وزارت روز چهارشنبه، ۱ حمل از آغاز سال جدید تعلیمی در کشور خبر داد.

در اعلامیه این نهاد از مردم خواسته شده است که فرزندان‌شان را در مدرسه‌ها، مکاتب و دیگر مراکز آموزشی شامل کنند.

وزارت معارف طالبان در اعلامیه‌شان از دانش‌آموزان دختر نامی نبرده‌ است.

در این اعلامیه تذکر رفته است که دانش‌آموز و استادان «صورت و‌ سیرت» خود را مطابق به اصول اسلامی آماده کنند و از پوشیدن لباس‌های «غیراسلامی» خودداری کنند.

در عین حال، اسما، یکی از دانش‌آموزان مکتب به روزنامه ۸صبح می‌گوید که آرزو داشت مکاتب‌شان در سال حدید تعلیمی آغاز شود و اما حال‌که وزارت معارف طالبان چیزی در این مورد نگفته «نهایت متأثر» شده است.

او می‌افزاید که مدارس دینی نمی‌تواند جای‌گزین مکاتب باشد و محدودیت بر آموزش دختران به آینده کشور صدمه جبران‌ناپذیر می‌زند.

این در حالی است که طالبان از بدو تسلط‌شان بر کشور آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند، اقدامی‌که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است.

روز گذشته شمار زیادی از مقامات حکومت پیشین و شهروندان کشور از طالبان خواستند که درب مکاتب دخترانه را باز کنند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا