افغانستان

امین فرهنگ، «وزیر پیشین تجارت و صنایع» به یک سال زندان محکوم شد

دادگاه عالی اعلام کرده است که میرمحمدامین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت و صنایع به یک ‌سال زندان و رد ۸۶۴ هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات شده است.

دادگاه میرمحمدامین فرهنگ روز «سه‌شنبه، ۵ حوت» در کابل برگزار شده است. فرهنگ در این دادگاه حضور نداشته است و فیصله دادگاه در غیاب او صادر شده است.

طبق اعلام دادگاه عالی، به پرونده سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و تمرد به اتهام میرمحمدامین فرهنگ در جلسه علنی قضایی محکمه خاص وزیران از سوی هیأت قضایی رسیده‌گی شده است.

دادگاه عالی گفته است که در این جلسه پس از توضیح اجراآت لازم قانون برای جلب و احضار متهم براساس قانون و عدم حضور او در وقت تعیین‌شده در جلسه، موصوف حکماً حاضر پنداشته شده و به دادستان موظف فرصت داده شد تا علیه متهم اقامه دعوا کند.

در اعلامیه دادگاه عالی آمده است: «بعداً مساعد حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه که به خاطر دفاع از متهم تعیین شده بود، به دفاع از موکلش پرداخت و درادامه دادستان و مساعد حقوقی در برابر پرسش‌های هیأت قضایی معلومات‌های لازم را ارایه کردند.»

سرانجام دادگاه امین فرهنگ را به یک سال زندان و رد ۸۶۴ هزار دالر امریکایی به حساب دولت، محکوم به مجازات کرده است.

امین فرهنگ تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: