افغانستان

افغانستان سفیر و دیپلومات‌هایش را از پاکستان به افغانستان فرا می‌خواند.

حکومت افغانستان سفیر و دیپلومات‌هایش را از پاکستان به افغانستان فرا می‌خواند.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور غنی می‌گوید که رییس‌جمهور این تصمیم را در واکنش به ربوده‌شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد گرفته‌است.

به‌گفتۀ آقای عمر، تا زمانی‌که عاملان اختطاف سلسله علی‌خیل از سوی حکومت پاکستان به کیفر نرسند و امنیت سفیر و دیپلومات‌های افغانستان در پاکستان تأمین نشود، آن‌ها در کابل خواهند بود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: