افغانستان خبر برتر

هیأت طالبان به دعوت رسمی ترکمنستان به عشق‌آباد رفت.

در ادامه‌ی سفرهای منطقه‌ی طالبان، هیأتی از دفتر سیاسی این گروه به سرپرستی شیرمحمد عباس استانکزی به عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان رفته است.

محمدنعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتی گفته است که این سفر روز «شنبه ۱۹ سرطان» به دعوت رسمی ترکمنستان انجام شده است.

او نوشته است که هیأت طالبان روز یک‌شنبه با معاون وزارت خارجه‌ی ترکمنستان دیدار کرده است.

به‌گفته‌ی او، در این دیدار در مورد موضوعات ذی‌ربط سیاسی، اقتصادی و امنیتی به‌صورت مفصل بحث و گفت‌وگو شده است.

روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته هیأتی به سرپرستی شیرمحمد عباس استانکزی به ایران رفت. این هیأت با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان به سرپرستی محمدیونس قانونی در حضور محمدجواد ظریف، وزیر خارجه‌ی ایران دیدار کردند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: