افغانستان خبر برتر

مجاهد: به زودی زمینه حضور دختران بزرگسال در مکاتب فراهم خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که به زودی زمینه حضور دختران بزرگسال در مکاتب فراهم خواهد شد. او گفت: »وزارت معارف جدی کار می‌کند که زمینه هرچه زودتر برای دانش آموزان دختر… در صنوف بالاتر مساعد شود. کار روی طرزالعمل و لایحه جریان دارد و امید است که نهایی شود.«

در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم و معلمان زن اجازه رفتن به مکتب را ندارند. این مسئله در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج افغانستان ایجاد کرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: