افغانستان خبر برتر

روسیه خواهان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان شد.

وزیر خارجه روسیه گفته است که این کشور به سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌کند تا پس از برگزاری نشست مسکو ، یک نشست دیگر در مورد ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار کند.

به گزارش دیلی تایمز، سرگئی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز «سه‌شنبه، ۲۰ میزان»، در یک نشست خبری در نور‌سلطان، پایتخت قزاقستان، گفته است که مسکو در حال حاضر منتظر پاسخ طرف‌های دعوت شده در نشست مسکو از جمله طالبان است.

لاروف افزوده است: «امیدواریم طالبان به اهمیت این نشست پی ببرند.»

وزیر امور خارجه روسیه در این نشسته هم‌چنان گفته است که روسیه در توافق با کشورهای دیگر به سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌دهد که پس از برگزاری نشست مسکو برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، نشست برگزار کند.

نشست مسکو قرار است در ۲۰ اکتوبر برگزار شود. این نشست در سال ۲۰۱۷ برای رسیده‌گی به مسایل افغانستان ایجاد شد که افغانستان‌، چین‌، پاکستان‌، ایران‌، هند و چند کشور دیگر عضو آن هستند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: